gops baner v2jpg

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Aktywny Raków II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie zamieszcza do informacji publicznej rozpoznanie rynku usług szkoleniowych – przeprowadzenie i zorganizowanie warsztatów/kursów zawodowych wraz ze wzorem kalkulacji kosztów.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 15.00 w Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. Buźnicznej 11A. Oferty mogą być składane tylko w formie papierowej w sposób określony w rozpoznaniu rynku. Szczegółowe informacje są zawarte w poniższych załącznikach.

Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014

Załącznik nr 1 do rozpoznania

Wzór kalkulacji kosztów

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki