gops baner v2jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że została zakończona procedura wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w ramach projektu systemowego „AKTYWNY RAKÓW II” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przedmiot niniejszej oferty: Realizacja usług szkoleniowych

Część I:
1. Warsztaty z doradcą zawodowym 24 godz.
2. Warsztaty umiejętności społecznych 24 godz.
3. Warsztaty z psychologiem 24 godz.
4. Warsztaty wizażu 24 godz.

Część II:
1. Kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 6 osób

Najkorzystniejsze oferty na realizację wyżej wymienionych usług szkoleniowych przedstawili:

Cz. I oferty: Warsztaty z doradcą zawodowym (24 godz. dla 6 osób); warsztaty umiejętności społecznych (24 godz. dla 6 osób); warsztaty z psychologiem (24 godz. dla 6 osób); warsztaty wizażu (24 godz. dla 6 osób) – najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym złożyło INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 13, 38 – 200 Jasło.

Cz. II oferty: Kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (dla 6 osób - najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym złożyło Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA, Pracownia Badań Psychologicznych, ul. Kilińskiego 57, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Wobec powyższego zamówienie zostanie udzielone w/w firmom.

Zainteresowani mogą uzyskać informacje niżej zamieszczonym protokole.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki