gops baner v2jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie do 31 sierpnia 2015 roku ponownie realizował działania aktywizacyjne w ramach projektu systemowego pt. „Aktywny Raków II” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikami projektu byli korzystający z pomocy społecznej, którzy po podpisaniu kontraktów socjalnych brali aktywny udział w warsztatach i szkoleniach.

Główny cel projektu zakładał zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej 6 kobiet z terenu Gminy Raków. Aby osiągnąć założenia niniejszego celu grupa 6 osób uczestniczyła w ustalonym cyklu szkoleń i warsztatów.

W miesiącu czerwcu 2015 roku były realizowane:
-    grupowe warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 24 godz. dydaktycznych;
-    grupowe warsztaty umiejętności społecznych w ilości 24 godz. dydaktycznych;
-    grupowe warsztaty z psychologiem w ilości 24 godz. dydaktycznych;
-    warsztaty wizażu w ilości 24 godz. dydaktycznych.
Po zakończonych warsztatach 6 kobiet nabyło nowe kwalifikacje z zakresu „Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej” w ilości 84 godz. dydaktycznych.

Uczestnicy projektu aktywnie brali udział w realizowanych działaniach i wywiązywali się z zawartych kontraktów socjalnych. Dzięki zaangażowaniu osób uczestniczących możemy stwierdzić, iż cel główny naszego projektu został osiągnięty i będzie procentował w przyszłości.

 

Anna Adamczyk

pracownik socjalny

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki