01

Promocja programu "Rodzina 500+" odbyła się 10 maja 2016 r. na rynku w Rakowie. Spotkanie odbyło się z udziałem Andrzeja Bętkowskiego - wicewojewody świętokrzyskiego, Aliny Siwonia - wójta gminy Raków oraz pracowników merytorycznych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie.

W punkcie uruchomionym przez ŚUW przy współpracy z UG Raków i GOPS Raków uzyskać można było informacje dotyczące wdrażania i funkcjonowania programu. Nie zabrakło też gadżetów dla najmłodszych.

Wicewojewoda odwiedził rodzinę z terenu gminy Raków, korzystającą z programu.

Termin składania wniosków rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. Wnioski należy składać do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

01.JPG 02.JPG 03.JPG