gops baner v2jpg

                                                                              Zarządzenie Nr 11 /2018

                                                                              Wójta Gminy Raków

                                                                              z dnia 2 sierpnia 2018r.

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

            Działając na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:   

                                                                                                                1

W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Raków w okresie od 2 sierpnia 2018r. do 3 sierpnia 2018r

 

                                                                                                               .2

Urząd Gminy Raków w dniach od 2 sierpnia 2018r. do 3 sierpnia 2018r. będzie czynny w następujących godzinach od 7.30 do 13.00.

 

                                                                                                                3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.                                                                                                

                                                                                                                4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki