gops baner v2jpg

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE z siedzibą w Ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków, którego reprezentuje Norbert Barszcz    – p.o. kierownika.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Krzysztof Wiśniewski kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym, ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na zasadach określonych art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w każdym przypadku realizacja żądań będzie weryfikowana pod względem zgodności z zapisami ustaw wymienionych w p 3,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw będących podstawą prawną do działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki