Kadra Pracownicza GOPS w Rakowie:

p.o. Kierownika – Norbert Barszcz
Główny Księgowy – Monika Pawlik

Referat Pomocy Środowiskowej (pokój nr 2):

Starszy Pracownik Socjalny – Barbara Brogowska
Starszy Pracownik Socjalny – Teresa Staniszewska
Pracownik Socjalny–  Anna Adamczyk

Referat Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych (pokój nr 1):

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych  – Małgorzata Biesiada
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i alimentacyjnych - Gabriela Banasik

Asystent rodziny-Justyna Budny

Pracownik administracyjny-kierowca-Kamil Bebel