Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że zapisy na terminy odbioru żywności będą realizowane po 19.02.2020 r., można się zgłaszać telefonicznie (41 353 52 01) lub osobiście. Niniejsze terminy ulegają zmianie z uwagi na przesuwanie daty dostawy żywności przez Bank Żywności.

Ponadto informujemy, iż osoby lub rodziny, które nie złożyły dokumentów kwalifikujących do odbioru żywności tj. oświadczenia o dochodach i skierowania, mogą złożyć je w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. J. Sienieńskiego 19 do dnia 19.02.2020 r. w godz. 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek), 7.30 - 16.30 (wtorek). Wymagane dokumenty są niezbędne do zakwalifikowania na listę osób potrzebujących.