Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Ośrodek będzie czynny do godziny 12.00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie