Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. będzie stopniowo wydawał żywność w systemie zapisów na umówioną godzinę.

W związku z tym osoby, które zostały zakwalifikowane do pomocy w ramach Programu Opracyjnego Pomoc Żywnościowa proszone są o kontakt telefoniczny (41 353 52 01), w celu dokonania zapisu odbioru żywności w magazynie zgodnie z uzgodnioną godziną. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które były zapisane jednakże z uwagi na ogłoszoną sytuację epidemiologiczną nie otrzymały produktów żywnościowych.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi zaleceniami osoby odbierające żywność muszą być zabezpieczone w rękawiczki i maseczki ochronne.

Zwracamy szczególną uwagę, aby przy odbiorze żywności nie tworzyć grup. Na umówionej godzinie przy odbiorze żywności może przebywać maksymalnie 2 osoby z danej rodziny.

 

Anna Adamczyk

kierownik GOPS w Rakowie