Do akcji rozwożenia żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie dla osób najbardziej potrzebujących tj. starszych, samotnych, przyłączył się Wójt Gminy Raków – Damian Szpak osobiście przekazując im maseczki ochronne wielokrotnego użytku.

Inicjatywa zabezpieczenia lokalnej społeczności wynikła z przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz obowiązujących zaleceń. Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców akcja zapewnienia w niezbędne artykuły żywnościowe oraz środki ochronne ma na celu ułatwienie funkcjonowania w środowisku. Maseczki ochronne uszyte zostały na prośbę Wójta Gminy Raków przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Raków.

Serdeczne podziękowania kieruję do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, pracowników Urzędu Gminy w Rakowie oraz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich zaangażowanych w pomoc dla osób najbardziej potrzebujących.

Anna Adamczyk

kierownik GOPS w Rakowie