Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że w 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I i Moduł II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminwanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe zasady realizacji programu zawarte są w załączniku do Uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 roku "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny Samorząd w 2020 roku" (dokument do pobrania na stronie internetowej PFRON).

Ulotka informacyjna