Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny podejmuje szereg działań prowadzących do przysposobienia i zostania rodzicami adopcyjnymi. Popularyzowanie idei adopcji stanowi wsparcie dla osób borykającymi się z problemami niepłodności, osób samotnych i małżeństw, które pragną zostać rodzicami.

Poniższa ulotka przedstawia informacje kontaktowe oraz podejmowane działania przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny.

Ulotka Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego