Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż w bieżącm miesiącu wypłata świadczeń gotówkowych w kasie Urzędu Gminy w Rakowie realizowana będzie od 16 grudnia 2020 r.

Osoby pobierające świadczenia w formie gotówkowej proszone są o terminowe ich odbieranie.