plakat fundusz celowy 420x297Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie przystąpił do realizacji rządowego Programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach Modułu I.

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażeniem COVD-19.

Zakres wsparcia dla seniora:

  • wolontariat tj. wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów itp.;
  • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyt; pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych;
  • wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich "telefonów zaufania" dla seniorów oraz w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej np. w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Potrzebę wsparcia należy zgłosić dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakowie tel. 41 353 52 01. W obydwu przypadkach zakres wsparcia zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem socjalnym OPS w Rakowie.