W dniu 15 grudnia 2014 r. zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące projekt systemowy pt. „Aktywny Raków II”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu wzięli udział bezpośredni uczestnicy projektu oraz kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie. Niniejsze spotkanie przebiegło w miłej, przedświątecznej atmosferze, która sprzyjała do przywołania wspomnień o minionych działaniach. Uczestniczki wyrażały pozytywne opinie względem zorganizowanych i przeprowadzonych warsztatów oraz kursu zawodowego, co spowodowało duże zadowolenie pracowników Ośrodka. Podczas spotkania rozdane zostały również paczki świąteczne dla 6 uczestniczek projektu, które okazały się miłym zakończeniem realizowanych działań.

Jako organizatorzy tegorocznych działań aktywnej integracji chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a w szczególności składamy podziękowania uczestniczkom projektu, które wykazały się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością w wywiązaniu się z zawartego kontraktu socjalnego.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG