Informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie Nr 2/2014 jest dniem wolnym od pracy.

Niniejszy dzień jest ekwiwalentem za święto przypadające w innym dniu niż niedziela tj. Wszystkich Świętych (1 listopada 2014r. - sobota).