Do udziału w projekcie zapraszamy:

  1. OSOBY BEZROBOTNE LUB O STATUSIE ROLNIKA
  2. OSOBY CHĘTNE DO POSZERZENIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI
  3. OSOBY CHCĄCE ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO 30 MAJA 2014 r.!             
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.