Informujemy, że od dnia 26 maja 2014 r. siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie będzie lokal w budynku remizy OSP Raków, który mieści się przy ulicy Buźnicznej 11A, 26-035 Raków.

Zmianie ulega również telefon kontaktowy do GOPS-u. Nowy numer telefonu: 41 35 35 007.

 

UWAGA! Zmiana siedziby na czas remontu budynku przy ul. Sienieńskiego 19.