Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2019 roku pilotażowy program "Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ulotka informacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Moduł I w pok. 38, 39, poziom 0 lub pod numerem tel. 41 200 17 02, 41 200 1704;

Moduł II w pok. 012, poziom -1 lub pod nuemrem tel. 41 200 17 05.