Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że w okresie wakacji 2019 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach będzie organizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnków uprawnionych do świadczeń Kasy.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie: 31.07.2019 r. - 20.08.2019 r. (37 miejsc).

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w terminie: 14.07.2019 r. - 03.08.2019 r. (28 miejsc).

Jednocześnie informuje się, że termin składania wniosków w jednostach organizacyjnych KRUS na terenie Województwa Świętokrzyskiego upływa w dniu 10.05.2019 r.

A.A.