Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym (11 czerwca 2019 r.) ze względu na upały Ośrodek będzie czynny do godziny 14.00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowieecznej w Rakowie