Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie uprzejmie informuje, że w dniach od 12 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. (środa, czwartek i piątek) ze względu na wysokie temparatury Ośrodek będzie czynny do godziny 14.00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 7/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowieecznej w Rakowie