gops baner v2jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego będzie wydawał żywność w formie paczek dla najbardziej potrzebujących z terenu gminy Raków.

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo 3 elementyjpgGłówny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Sienieńskiego 19 (tel. 41 353 52 01).
Osoby, które nie korzystały z żadnych form pomocy społecznej zobowiązane są przedstawić dokumenty potwierdzające dochód.

Dystrybucja żywności potrwa do końca maja 2017 r. Organizacje lokalne zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Dlatego poza pomocą żywnościową będą oni uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu dietetycznego oraz optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki