Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż Fundacja Gramy z Tobą realizuje projekt "Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych", który jest skierowany do osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością sprzężoną ruchową i intelektualną oraz ich opiekunów faktycznych, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, nie zakłada ograniczeń wiekowych oraz zaplanowano dla każdego uczestnika ok. 11 miesięcy wsparcia. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Szczegóły i kontakt w sprawie projektu w poniższym zaproszeniu.

Zaproszenie do udziału w projekcie