gops baner v2jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie realizując projekt systemowy pt. „Aktywny Raków II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zorganizował i przeprowadził działania aktywizacyjno – motywacyjne z 6 osobami. Warsztaty odbywały się w budynku Remizy OSP w Rakowie w dniach 05.09.2014 r. – 29.09.2014 r.

Działania aktywizacyjno – motywacyjne w miesiącu wrześniu 2014 r. obejmowały realizację i przeprowadzenie:
1. grupowych warsztatów z doradcą zawodowym w ilości 24 godz. dydaktycznych;
2. grupowych warsztatów umiejętności społecznych w ilości 24 godz. dydaktycznych;
3. grupowych warsztatów kompetencji rodzicielskich w ilości 24 godz. dydaktycznych.

Zrealizowane warsztaty miały na celu zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz wzrost umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości i zwiększenie motywacji do działania.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, co powodowało ich 100% punktualność i frekwencję. Jako organizatorzy w/w działań wyrażamy bardzo duże zadowolenie z prowadzonych warsztatów oraz podjętego zaangażowania ze strony uczestniczek projektu.  

Kolejnym etapem działań aktywizacyjno – motywacyjnych będzie przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki