gops baner v2jpg

Loga na strony intrnetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że kwalifikuje osoby/rodziny z terenu Gminy Raków do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących tj. warsztatach.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy (tj. od 01.01.2022 r. - 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie).

Aby osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogły skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych muszą podpisać skierowanie u pracownika socjalnego lub zgłosić potrzebę wsparcia za pomocą kwalifikowania telefonicznego z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Ponadto osoby, które nie korzystają z pomocy spłecznej i pracownikowi nie jest znana ich sytuacja dochodowa muszą złożyć oświadczenie o dochodach w OPS. Wymagane dokumenty są niezbędne do zakwalifikowania na listę osób potrzebujących.

Niniejsze dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. J. Sienieńskiego 19 w godz. 7.30 – 15.30 w dniach poniedziałek, środa, czwartek i piątek, natomiast we wtorki w godz. 7.30 – 16.30.

Informacja dotycząca realizacji PO PŻ Plus

Informacja dotycząca zasad postępowania przy realizacji PO PŻ Plus

Skierowanie i oświadczenie do PO PŻ Plus

Skierownie i oświadczenie (UA) do PO PŻ Plus

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki