gops baner v2jpg

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.


Do głównych form pomocy społecznej  świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie należą:

 1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:
  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek celowy;
  • udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania;
  • sprawowanie pogrzebu;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • składki na ubezpieczenie społeczne
 2. inne formy pomocy:
  • praca socjalna;
  • usługi opiekuńcze;
  • kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domach pomocy społecznej.

Zgłoszenie wniosku może nastąpić z urzędu, może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc. Zgłoszenie może być osobiste lub pisemne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego.

Świadczenia pieniężne z pomocy przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów określających sytuację społeczno-bytową klienta. Informacji o potrzebnych dokumentach udziela pracownik socjalny w trakcie zgłoszenia wniosku lub w trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki