gops baner v2jpg

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolnie posuwanie się do przodu.


Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany. Asystent rodziny powinien skupić się na najpilniejszych sprawach rodziny, przywracających im socjalne bezpieczeństwo (dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itd.). Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci.


Program „Asystent rodzin” jest realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie jako forma innowacyjnej pracy środowiskowej z rodziną. Praca Asystenta w pierwszym roku koncentrowała się w szczególności na dokładnym obserwowaniu i pomocy tego, w jaki sposób poszczególni członkowie rodzin wykorzystują swe mocne strony i zasoby środowiskowe, aby doprowadzić do zmian. Beneficjentem asystentury może być każda rodzina przeżywająca trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, również ze sprzężonymi wieloma problemami.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki