gops baner v2jpg

Informujemy, że Powiat Kielecki realizuje w 2024 r. pilotażowy program "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do osób posiadających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2024 r. obejmuje:

  1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
  2. Moduł II - pomoc w uzysaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
  • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II)

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I: od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

Moduł II:

  • od 1 do 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024);
  • do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorzą w 2024 roku" znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach www.pcprkielce.pl

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd 2024) oraz w siedzibie PCPR przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Moduł I w pok. 38, 39, 122 lub pod numerami tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04, 41 200 17 05

Moduł II w pok. 122, poziom 1 lub pod numerem tel. 41 200 17 05

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki