gops baner v2jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie będzie kontynuował realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących tj. warsztatach.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy (tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie).

Aby osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogły skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych muszą złożyć do 29 listopada 2019 r. oświadczenie o dochodach uzyskanych za miesiąc poprzedni i podpisać skierowanie. Wymagane dokumenty są niezbędne do zakwalifikowania na listę osób potrzebujących. Niniejsze dokumenty można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. J. Sienieńskiego 19.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki