gops baner v2jpg

plakat fundusz celowy 420x297 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Na terenie Gminy Raków pomocą asystenta objęte zostało 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 242 godzin rocznie tj. ok. 20 godzin miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie został wskazany przez Uczestnika osobę do realizacji asystentury wskazywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie.

Czytaj więcej: Realizacja Programu MRiPS - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że koontynuuje od stycznia 2024 realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach złożonego wniosku i zapotrzebowania na rok 2024 pomocą asystenta objęte zostanie 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności średnio po 20 godzin miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

Czytaj więcej: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawności - Edycja 2024

plakat fundusz celowy 420x297Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Na terenie Gminy Raków pomocą asystenta objęte jest 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po 30 godzin miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

W ramach Programu zapewniane są usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, polegające w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;

- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Czytaj więcej: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że koontynuuje od stycznia 2023 realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach złożonego wniosku i zapotrzebowania na rok 2023 pomocą asystenta objęte zostanie 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po 23 godziny miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

Czytaj więcej: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Rodzaj zadań

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Czytaj więcej: Asysent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki