gops baner v2jpg

plakat fundusz celowy 420x297Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Na terenie Gminy Raków pomocą asystenta objęte jest 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po 30 godzin miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

W ramach Programu zapewniane są usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, polegające w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;

- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Czytaj więcej: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że koontynuuje od stycznia 2023 realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach złożonego wniosku i zapotrzebowania na rok 2023 pomocą asystenta objęte zostanie 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po 23 godziny miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

Czytaj więcej: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Rodzaj zadań

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Czytaj więcej: Asysent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

plakatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj więcej: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Program ma na celu również przeciwdziałainie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach spoecznych, kulturalnych czy sportowych.

Czytaj więcej: Nabór wniosków do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki