gops baner v2jpg

plakat fundusz celowy 420x297Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Na terenie Gminy Raków pomocą asystenta objęte jest 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po 30 godzin miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

W ramach Programu zapewniane są usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, polegające w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;

- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy bądź wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik Programu nie ponosi żadnych odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki