gops baner v2jpg

plakatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Na terenie Gminy Raków pomocą asystenta objęte jest 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po 30 godzin miesięcznie dla każdego Uczestnika. Gmina Raków realizuje usługi asystenckie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie samodzielnie lub poprzez zatrudnienie asystentów wskazanych przez Uczestnika Programu.

W ramach Programu zapewniane są usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

 

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu nie ponosi żadnych odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki