gops baner v2jpg

Oznakowanie KWS

Informujemy o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I współfinansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t. j.).

Głównym celem Programu (Moduł I) jest  zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresatami wsparcia będzie 5 seniorów w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących na terenie gminy Raków, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, którym rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Do udziału w Programie można się zgłaszać do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Przyznanie pomocy w ramach Modułu I Programu następuje w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 maraca 2004 r. o pomocy społecznej tj przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich.

Czas realizacji Programu: VI-XII/2024

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024 

Dofinansowanie 31 024,00 zł

Wkład własny 7 756,00 zł

Całkowita wartość zadania 38 780,00 zł

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki