gops baner v2jpg

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. (piątek) godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie zostały skrócone.

Ośrodek będzie czynny w tym dniu od godz. 7:30 do godz. 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „KREATORNIA 3D osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce, Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach i korzystające z pomocy MOPR, MGOPS, GOPS do udziału  w projekcie  z zakresu aktywizacji społeczno -zawodowej.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIONA BĘDZIE M.IN:

  • Pomoc w poszukiwaniu pracy
  • Usługa fryzjersko - kosmetyczna
  • Bilety do kina
  • Wyjazd integracyjny

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach kontynuuje realizację Programu "Aktywny Samorząd" Moduł I i Moduł II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest weliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje i zasady realizacji programu zawarte są w załączniku oraz na stronach www.pfron.org.pl , www.pcprkielce.pl - zakładka Aktywny Samorząd 2023

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd 2023

Loga na strony intrnetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że kwalifikuje osoby/rodziny z terenu Gminy Raków do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących tj. warsztatach.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy (tj. od 01.01.2022 r. - 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie).

Czytaj więcej...

TABLICA GLÓWNA 569 UA 1 01

 

Projekt "Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej codzoziemców" w ramach konkursu "Razem możemy więcej" ze środków Rezerwy Funduszu Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki